PERSONALLIGGARE

Fr.o.m. den 1 januari 2016 kräver Skatteverket att de som bedriver verksamhet i vissa branscher måste föra en personalliggare. Detta gäller följande verksamheter:

-Byggbranschen
-Livsmedels- och tobaksgrossister
-Restauranger
-Tvätteribranschen
-Kropps- och skönhetsvård
-Service av motorfordon

Den som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Personalliggare inom de andra verksamheter kan föras även i pappersform. Byggfirmor måste dessutom anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan det faktiska byggandet påbörjas.

En tjänsteman från Skatterverket kan när som helst göra ett kontrollbesök på en arbetsplats och begära att se en kontrollrapport i XML-format. Filen måste vara korrekt upprättad och innehålla all nödvändig information i enlighet med svenska bestämmelser.

Inregistrering av arbetstiden

Övervakning och rapporter

Överensstämmelse med Skatteverkets riktlinjer

Den anställde registrerar sin arbetstid varje dag genom att checka in omedelbart hen anländer till arbetet och genom att checka ut när hen lämnar arbetsplatsen. Rapporteringssystemet erbjuder inloggning med geolokalisering för att förenkla inloggningsprocessen samt verifiering, dvs. arbetstagaren måste vara på arbetsplatsen för att utföra in- och utcheckning.

Efter inloggningen kan arbetsgivaren kontrollera listan över inloggade anställda samt inloggningstiden.

Under ett oanmält besök från Skatteverket måste man uppvisa en kontrollrapport i XML-format. Det krävs att en sådan kontrollrapport innehåller all nödvändig information och att den är korrekt upprättad enligt Skatteverkets anvisningar.

Modulen Personalliggare i Rapportering-systemet uppfyller
alla Skatteverkets krav och rekommendationer.

Beställ en gratis testversion för att se hur effektiv Rapportering är!

Skapa ett gratis konto