PERSONALLIGGARE

1 stycznia 2016 roku Urząd Skarbowy w Szwecji (Skatteverket) wprowadził przepis mówiący o obowiązkowym rejestrowaniu czasu pracy. Dotyczy to między innymi:

-Branży budowlanej
-Sklepów spożywczych
-Restauracji
-Pralnie
-Salony kosmetyczne, fryzjerskie
-Warsztaty

Wymóg elektronicznego zapisu czasu pracy dotyczy tylko branży budowlanej, pozostałe branże mogą przygotowywać zapisy w formie np. Papierowej. Dodatkowo firmy budowlane powinny zarejestrować miejsce budowy na stronie urzędu Skarbowego (Skatteverket) przed rozpoczęciem pracy.

W każdej chwili urzędnik ze Skatterverket może pojawić się w miejscu pracy i poprosić o przygotowanie raportu kontrolnego w formie pliku XML. Plik musi mieć odpowiedniej strukturę i zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z obowiązującymi w Szwecji przepisami.

Rejestrowanie czasu pracy

Nadzór i raporty

Zgodność z wytycznymi Skatteverket

Pracownik codziennie rejestruje czas pracy poprzez wybranie opcji: check in w chwili pojawienia się w miejscu pracy, oraz check out w chwili opuszczenia miejsca pracy.
System Rapportering oferuje logowanie się z użyciem geolokalizacji w celu uproszczenia procesu logowania jak i dodatkowej weryfikacji. Tzn. pracownik musi znajdować się w miejscu pracy żeby wykonać check in/out.

Pracodawca po zalogowaniu się do panelu administracyjnego, może skontrolować listę zalogowanych pracowników, jaki i czas logowania.

Podczas niezapowiedzianej kontroli z Urzędu Skarbowego (Skatteverket), należy przedstawić plik kontrolny w formacie XML. Zawiera on wszystkie wymagane dane o odpowiedniej strukturze określone przez Skatteverket.

Moduł Personalliggare w Systemie Rapportering, spełnia wszystkie wymogi i zalecenia Skattverket.

Zamów bezpłatną wersję próbną i przekonaj się o skuteczności Rapportering

ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO