Integritetspolicy

För Rapportering.se är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

1) Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel GPS-positioner och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

2) Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålet med behandlingen av personuppgifter. I Rapportering.se systemet är det Rapportering.se Sweden AB du ingått ett avtal med personuppgiftsansvarig. För personuppgifter som samlas in för att uppfylla vårt avtal med våra kunder kommer det som regel vara kunden själv som är personuppgiftsansvarig.

3) Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Rapportering.se behandlar personuppgifter först och främst i förbindelse med genomförande av de avtalen vi har ingått med våra kunder men även vid kundservice, kunduppföljning, kundadministration, marknadsföring och fakturering. Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, villket företag du är anställd i, företagsuppgifter, kunduppgifter, GPS-positioner, rapporterad tid, server logg, IP-adresser.

4) Nyhetsbrev och marknadsföring

Du kan få marknadsföring, information och varningar från Rapportering.se. Detta kan komma på e-post, genom våra hemsida eller i andra lämpliga kanaler. Det kan komma olika kategorier:
-Information och nyheter.
-Kampanjer och inbjudningar.
-Systemvarningar om dina tjänster från Rapportering.se.
-Du kan när som helst registrera eller avregistrera dig till att ta emot denna kommunikation.

5) Cookies

Rapportering.se, precis som många andra webbplatser/applikationer, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats, eller använder våra applikationer. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen/applikationer.

6) Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

7) Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut till exampel under kontroller av elektronisk personalliggare. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

8) Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

9) Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

10) Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Rapportering.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Senast ändrad 2021-01-01