Polityka prywatności

Prywatność osobista jest bardzo ważna dla Rapportering.se. Dążymy do wysokiego poziomu ochrony danych. W niniejszej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Opisujemy również twoje prawa i sposób ich egzekwowania.
Zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli masz pytania dotyczące sposobu przetwarzania twoich danych osobowych.

1) Co to są dane osobowe i co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Dane osobowe to wszelkie informacje o żywej osobie fizycznej, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z tą osobą. Nie chodzi tylko o nazwiska i numery ubezpieczenia społecznego, ale także na przykład o pozycje GPS i adresy e-mail.
Przetwarzanie danych osobowych to wszystko, co dzieje się z danymi osobowymi w systemach informatycznych, niezależnie od tego, czy są to urządzenia mobilne, czy komputery. Obejmują one na przykład gromadzenie, rejestrację, tworzenie struktury, przechowywanie, przetwarzanie i przesyłanie. W niektórych przypadkach mogą być również dołączone ręczne rejestry.

2) Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ten, który określa cel przetwarzania tych danych. W przypadku systemu Rapportering.se to firma Rapportering.se Sweden AB jest administratorem danych z którą zawarłeś umowę. W przypadku danych osobowych, które są gromadzone w celu realizacji naszej umowy z klientami, zwykle sam klient jest administratorem tych danych.

3) Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat i dlaczego?

Rapporting.se przetwarza dane osobowe przede wszystkim w związku z realizacją umów, które zawarliśmy z naszymi klientami, ale także w zakresie obsługi klienta, monitorowania klientów, administracji klientów, marketingu i fakturowania. Przetwarzamy głównie imię i nazwisko, numer personalny (personnummer), adres, dane kontaktowe, zatrudnienie w firmie, dane firmy, dane klienta, pozycje GPS, zaraportowany czas, logi serwera, adresy IP.

4) Newsletter i marketing

Możesz otrzymać ofertę, informacje i ostrzeżenia ze strony Rapporting.se. Może to odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w innych odpowiednich kanałach. Mogą istnieć różne kategorie:
-Informacje i nowości.
-Promocje i zaproszenia.
-Alerty / powiadomienia o Twoich usługach w Rapportering.se.
-W każdej chwili możesz zarejestrować się lub zrezygnować z otrzymywania informacji i powiadomień.

5) Ciasteczka

Rapportering.se, podobnie jak wiele innych stron internetowych / aplikacji, wykorzystuje pliki cookies (tzw ciasteczka). Używamy plików cookies, aby zapewnić dobre wrażenia podczas odwiedzania naszej witryny lub korzystania z naszych aplikacji. Pliki cookies są również wykorzystywane do statystyk internetowych, aby umożliwić ulepszanie strony internetowej / aplikacji.

6) Podmioty przetwarzające

W niektórych sytuacjach konieczna jest współpraca z innymi podmiotami. Na przykład dostawcy usług IT. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów. Zawsze sprawdzamy podmioty z którymi współpracujemy, aby upewnić się, że gwarantują one bezpieczeństwo i poufność danych osobowych.

7) Podmioty, które są niezależnie odpowiedzialne za dane osobowe

Możemy również udostępnić Twoje dane osobowe niektórym podmiotom, które są niezależnie odpowiedzialne za dane osobowe. Takim jak np urząd Skarbowy (Skatteverket), ale tylko gdy jesteśmy zobowiązani prawnie do ujawnienia takich informacji lub decyzją organów, na przykład w czasie kontroli z wykorzystaniem modułu Personalliggare. Gdy Twoje dane osobowe są udostępniane podmiotowi, który jest niezależnie odpowiedzialny za dane osobowe, obowiązuje wtedy polityka prywatności danego podmiotu.

8) Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Nigdy nie będziemy przechowywać twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do żądanego celu. Na przykład ze względu na prawodawstwo, niektóre informacje w rachunkowości należy przechowywać przez co najmniej siedem lat.

9) Jakie masz prawa jako zarejestrowany w naszej bazie danych?

Jako zarejestrowany masz szereg praw wynikających z obowiązującego prawa. Masz prawo otrzymać wyciąg pokazujący, które dane osobowe zarejestrowaliśmy na Twój temat. Możesz zażądać korekty błędnych informacji, a w niektórych przypadkach usunięcia.

10) Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z Rapportering.se, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Możemy wprowadzić zmiany w naszej polityce prywatności. Najnowsza wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na niniejszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-01