Tas Bygg

Moduler i Rapportering

GPS Tracking/Körjournal

TAS Bygg HB är en byggnadsfirma som innehar 9 tjänstebilar med installerade GPS-tracker-enheter för Rapportering.

Kundens omdöme

Registrering av körningar med tjänstebilar

Att föra körjournal är nödvändigt för att korrekt dokumentera användningen av företagets bilar. För varje resa måste en rapport upprättas, som innehåller all nödvändig information såsom:

– bilens registreringsnummer
– mätarställning före och efter resan
– adress där resan påbörjats och där den avslutats
– resans ändamål (behövs ej för privatresor)
– antal körda kilometer
– mätarställning vid kalenderårets början och slut

Körjournalen kan föras på ett av tre olika sätt: genom att manuellt fylla i ett pappersformulär, genom att använda appar (t.ex. ett elektroniskt formulär) eller helt automatiskt genom installationen av GPS-Rapportering i tjänstebilen.

Användning av Rapportering av TAS Bygg

De första GPS-tracker-enheterna installerades i TAS Bygg HB:s tjänstebilar 2018. Numera är alla 9 bilar utrustade med GPS-trackers. Sammanlagt har 20 000 rapporter registrerats i Rapporteringssystemet, vilket betyder resor på över 200 000 kilometer.

Fördelar

Under en rutinkontroll av Skatteverket genererar ägaren till TAS Bygg HB en PDF-rapport på bara några minuter i enlighet med de av Skatteverket fastställda riktlinjer. När man genererar rapporten kan man välja ett tidsintervall och även för vilka bilar rapporten skall upprättas. Genom att använda GPS-tracker från Rapportering spar man tid, eftersom rapporter skapas automatiskt av systemet. Rapporten upprättas mycket snabbt och framförallt blir man säker på att rapporten uppfyller alla lagkrav.

Sedan installationen av GPS-enheter i TAS Bygg HB:s bilar har bränsleförbrukningen minskat jämfört med tiden då fordonen inte var utrustade med GPS och företagets ägare kan vara säker på att bilarna används endast i tjänsten. Full övervakning av fordonsparken möjliggjorde också optimering av resvägar.

Sammanfattning

Besparingar – så kan man sammanfatta fördelarna för TAS Bygg efter att företaget har etablerat samarbete med Rapportering.

– Tidsbesparingar – rapporter utarbetas helt automatiskt.
– Bränslebesparingar – företagets bilar används endast för tjänsteresor och med optimerade resrutter.
– Pengabesparingar – rapporter genereras enligt Skatteverkets riktlinjer, vilket gör att man undviker böter p.g.a. Skatteverkets oanmälda kontroller.