STS Totalentreprenad AB

Moduler i Rapportering

Schema
GPS Tracking/Körjournal
Personalliggare

STS Totalentreprenad har sedan 2010 hjälpt sina kunder i Sverige med byggnadsarbeten såsom renovering och ombyggnad. Företaget samarbetar med privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Kundens omdöme

Elektronisk Personalliggare i byggbranschen

Den som bedriver verksamhet inom byggbranschen måste rapportera arbetstid för sina anställda, dvs måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare (Personalliggare i byggbranschen). Bestämmelserna om obligatorisk elektronisk arbetstidsregistrering på byggarbetsplatser trädde i kraft den 1 januari 2016. Kravet på elektronisk registrering av arbetstid gäller endast byggindustrin, medan andra industrier kan föra register manuellt (i bokform).

En tjänsteman från Skatteverket kan när som helst göra ett kontrollbesök på en arbetsplats och begära att se en kontrollrapport i XML-format. Filen måste vara korrekt upprättad och innehålla all nödvändig information i enlighet med svenska bestämmelser.

Register över körda kilometer / Elektronisk körjournal

Svensk lag kräver att ägare av tjänstebilar (inte bara inom byggbranschen) ska hålla ett register över körda kilometer. Varje resa med en tjänstebil måste dokumenteras, eftersom ägaren måste kunna visa kontrollanten hur tjänstebilen använts.

STS företagsverksamhet och samarbete med Rapportering

För att undvika böter i samband med Skatteverkets rutinkontroller i enlighet med gällande bestämmelser måste STS Totalentreprenad AB:
– Hålla ett register över körda kilometer för företagets bilar (elektronisk körjournal)
– Rapportera de anställdas arbetstid (Personalliggare i byggbranschen)

STS Totalentreprenad AB sysselsätter över 20 anställda och använder många underleverantörer. Företaget kan ha flera byggprojekt i gång samtidigt, varför planering är en avgörande faktor som påverkar företagets verksamhet och utveckling. Effektiv schemaläggning och tilldelning av arbetsuppgifter samt optimal hantering av de anställdas semesterdagar underlättar ett snabbt och punktligt projektgenomförande, och är en strategiskt viktig vinstfaktor för företaget.

Hur hjälpte Rapportering STS Totalentreprenad AB?

Ägaren till STS Totalentreprenad AB köpte de första Rapporteringsmodulerna 2016. Dessa innefattade Personalliggare i byggbranschen och Arbetsschema. Sedan dess rapporterar de anställda sin arbetstid med hjälp av check-in / check-out-funktionen (Personalliggare i byggbranschen), vilket gjorde att företaget undvek att betala böter i samband med kontroller som utförts av Skatteverket, då företagets ägare kunde omedelbart generera kontrollrapporten från Rapportering-systemet i form av en XML-fil.

Dessutom skickar de anställda in semesteransökningar och gör sjukanmälningar med hjälp Arbetsschema i Rapportering, som effektiviserat semesterallokeringen och har haft en positiv inverkan på planeringen av uppgifter och arbetsorder. Alla tjänstebilar har GPS-trackers (elektronisk körjournal) installerade, vilket innebär att alla resor registreras automatiskt i systemet. Det tar bara några minuter att generera en rapport som dokumenterar tjänstebilens användning när Skatteverket utför sina kontroller. Projektledare kan dessutom planera en rutt med hjälp bilens aktuella position på kartan, vilket ökar effektiviteten och påskyndar slutförande av jobbet. GPS Tracker-enheter har dessutom en stöldskyddsfunktion som skyddar byggutrustning och verktyg från stöld.