Tas Bygg

Moduły w Rapportering

GPS Tracking/Körjournal

TAS Bygg HB to firma z branży budowlanej, która posiada 9 samochodów służbowych z zainstalowanymi urządzeniami GPS Tracker od Rapportering.

Opinia Klienta

Rejestrowanie przejazdów samochodami służbowymi

Prowadzenie rejestru podróży jest niezbędne do prawidłowego udokumentowania użycia samochodów firmowych. Do każdego przejazdu należy sporządzić raport, który zawiera kluczowe informacje takie jak:

– numer rejestracyjny pojazdu
– informacje o stanie licznika przed i po podróży
– adres rozpoczęcia oraz zakończenia podróży
– cel podróży (nie jest wymagany przy prywatnych podróżach)
– ilość pokonanych kilometrów podczas podróży
– stan licznika na początku oraz na końcu roku kalendarzowego

Rejestr kilometrów (Körjournal) może być prowadzony na jeden z trzech sposobów: poprzez ręczne wypełnianie druków, z wykorzystaniem aplikacji (np. dzięki formularzom elektronicznym) oraz w sposób całkowicie automatyczny poprzez instalację urządzenia GPS Rapportering w samochodzie służbowym.

Współpraca TAS Bygg i Rapportering

Pierwsze urządzenia GPS Tracker zostały zainstalowane w samochodach służbowych firmy TAS Bygg w roku 2018. Obecnie wszystkie 9 samochodów posiada trackery. Łącznie zarejestrowano w systemie Rapportering blisko 20 000 raportów które przekłada się na ponad 200 tysięcy kilometrów.

Korzyści

W czasie rutynowej kontroli Urzędu Skarbowego właściciel firmy TAS Bygg HB generuje raport PDF zgodny z wytycznymi określonymi przez Skatteverket w ciągu zaledwie kilku minut. Podczas generowania raportu można wybrać przedział czasu oraz samochody dla jakich chcemy przygotować raport. Korzystając z urządzeń GPS Tracker od Rapportering oszczędzamy czas ponieważ raporty są tworzone przez system automatycznie. W bardzo szybki sposób jesteśmy w stanie wygenerować raport, a przede wszystkim mamy pewność, że raport spełnia wymogi prawne.

Od czasu montażu urządzeń GPS w samochodach TAS Bygg HB odnotowano mniejsze zużycie paliwa w stosunku do czasu kiedy urządzenia nie były na wyposażeniu pojazdów, właściciel firmy ma pewność, że samochody są wykorzystywane tylko do celów służbowych. Pełny nadzór floty pojazdów, pozwolił również na optymalizacje tras przejazdów.

Podsumowanie

Oszczędność -tak można podsumować korzyści płynące dla firmy TAS Bygg po nawiązaniu współpracy z Rapportering.

– Oszczędność czasu -raporty są przygotowywane w pełni automatycznie
– Oszczędność paliwa -samochody służbowe są wykorzystywane tylko do przejazdów służbowych oraz zoptymalizowano trasy przejazdów
– Oszczędność pieniędzy -raporty są generowane zgodnie z wytycznymi Skaterverket, co pozwala uniknąć płacenia kar podczas kontroli