STS Totalentreprenad AB

Moduły w Rapportering

Harmonogram
GPS Tracking/Körjournal
Personalliggare

Firma STS Totalentreprenad, od roku 2010 pomaga swoim Klientom w Szwecji w pracach budowlanych takich jak remonty i przebudowy. Współpracuje z osobami prywatnymi, firmami, BRF.

Opinia Klienta

Elektronisk Personalliggare i byggbranschen

Z działalnością w branży budowlanej wiąże się obowiązek raportowania czasu pracy przez pracowników, tj. Personalliggare i byggbranschen. 1 stycznia 2016 roku Urząd Skarbowy w Szwecji wprowadził przepis mówiący o obowiązkowym elektronicznym zapisie czasu pracy na obiekcie. Wymóg elektronicznego zapisu czasu pracy dotyczy tylko branży budowlanej, pozostałe branże mogą przygotowywać zapisy w formie np. Papierowej.

W każdej chwili urzędnik ze Skatterverket może pojawić się w miejscu pracy i poprosić o przygotowanie raportu kontrolnego w formie pliku XML Plik musi mieć odpowiednią strukturę i zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z obowiązującymi w Szwecji przepisami.

Rejestr kilometrów / Elektronisk körjournal

Prawo szwedzkie wymaga od właścicieli samochodów służbowych (nie tylko w branży budowlanej) prowadzenia rejestru kilometrów. Każda podróż samochodem służbowym musi być udokumentowana, ponieważ podczas kontroli urzędnika właściciel musi wykazać wykorzystanie samochodu służbowego.

Działalność firmy STS oraz współpraca z Rapportering

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu uniknięcia kary nałożonej w czasie rutynowej kontroli przez Urząd Skarbowy (Skatterverket) firma STS Totalentreprenad AB musi:
– Prowadzić rejestr kilometrów dla samochodów służbowych (elektronisk körjournal)
– Raportować czasu pracy pracowników (Personalliggare i byggbranschen)

Firma STS Totalentreprenad AB zatrudnia ponad 20 pracowników oraz korzysta z usług wielu podwykonawców. Realizuje kilkanaście projektów budowlanych w tym samym czasie. Planowanie jest kluczowym elementem działalności firmy – odpowiednie przypisanie zadań oraz optymalne zarządzanie urlopami zatrudnionych pracowników wpływa korzystnie na terminowe zakończenie inwestycji oraz efektywne rozplanowanie zleceń.

Jak Rapportering pomógł firmie STS Totalentreprenad AB?

Właściciel firmy STS Totalentreprenad AB zakupił pierwsze moduły w Rapportering w roku 2016 I były to Personalliggare i byggbranschen oraz Harmonogram. Od tego czasu pracownicy STS Totalentreprenad AB raportują czas pracy z wykorzystaniem funkcji check in / check out (Personalliggare i byggbranschen) co pozwoliło firmie uniknąć kar podczas kontroli z Urzędu Skarbowego. Podczas wspomnianej kontroli właściciel firmy mógł natychmiast wygenerować raport kontrolny z systemu Rapportering w postaci pliku XML.

Ponadto pracownicy firmy STS Totalentreprenad AB składają wnioski urlopowe czy zwolnienia lekarskie z wykorzystaniem Harmonogramu w Rapportering, co usprawniło proces przydzielania urlopów oraz wpłynęło korzystnie na planowanie zadań i zleceń dla Klientów. Wszystkie samochody służbowe w STS Totalentreprenad AB posiadają zamontowane urządzenia GPS-tracker (elektronisk körjournal), dzięki któremu wszystkie przejazdy są automatycznie zapisywane w systemie, a podczas kontroli z Urzędu Skarbowego (Skatteverket) wygenerowanie raportu dokumentującego użycie samochodów firmowych zajmie kilka minut. Dodatkowo Kierownicy Projektów mogą planować trasę wykorzystując do tego aktualny podgląd pozycji samochodu na mapie co korzystnie wpływa na większą efektywność i szybsze kończenie zleceń. Dodatkowo urządzenia GPS Tracker pełnią funkcję zabezpieczenia sprzętu budowlanego przed kradzieżą.